how much is autocad lt 2012 cheap license after effects cs6 cc master collection education license 2013 light price autocad 2012 student version read www.colornote.com maya 2017 oem buy how much autocad 2018 cheap license autocad lt 2018

BOXHC2

SuperW box

Logo_WYDAWNICTWO_100

Osoby przeglądające...

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Aktualności


WARSZTATY KREATYWNE

Drukuj PDF

HOMO-CREATUS

WARSZTATY KREATYWNE – TRENING TWÓRCZOŚCI „Homo Creatus”

dla studentów WSEZiNS

prowadzący: mgr Agnieszka Szpak

 

Wprowadzenie:

Kreatywność i umiejętność twórczego działania to zagadnienia niezwykle istotne z punktu widzenia współczesnej rzeczywistości. Szybkość i charakter zmian cywilizacyjnych wymusza zmianę w postrzeganiu kompetencji kluczowych w życiu każdego człowieka, a także szukanie nowych rozwiązań, także edukacyjnych, aby wychować człowieka wszechstronnego, aktywnego, kreatywnego, posiadającego funkcjonalną mobilność i zdolność adaptacji: „trzeba kształtować (…) osobowości, wolne i zindywidualizowane, posiadające inicjatywę, zdolne do działań twórczych i odpowiedzialnych. Należy uczyć każdego, by stał się samym sobą, był za siebie odpowiedzialny (…), aby przejawiał swoje uzdolnienia, rozwijał siły aktywności, myśli (…) i chęć do poszukiwań” (Peretti za: Gloton, Clero, 1985, s.28). Przyjmując, że potencjalne zdolności twórcze tkwią w każdym człowieku, należy zrobić wszystko aby je ujawnić, rozwijać i wykorzystywać dla poprawy jakości swojego życia, efektywności swoich działań oraz mobilności i atrakcyjności na rynku pracy. Homo creatus – czyli człowiek twórczy jest bowiem człowiekiem przyszłości, jej aktywnym elementem i współtwórcą.

Cele treningu:
  • Budzenie kreatywności – wzbudzanie świadomości twórczej oraz postaw twórczych, 
  • Zwalczanie ograniczeń w efektywnym i twórczym myśleniu  - osłabianie osobowościowych inhibitorów twórczości,
  • Ujawnianie zdolności twórczego myślenia,
  • Rozwijanie kompetencji twórczego działania.
Literatura:
  • Nęcka E. (1998), Trening twórczości, Impuls, Kraków
  • Szmidt K.J. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Sensus

 KREATYWNOSC-BANER

Jeśli chcesz ujawnić swój twórczy potencjał zgłoś się już dziś!!!

 

Zapraszam !!!

Agnieszka Szpak

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach
proszę o kontakt mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 

RUCH TO ZDROWIE - WARSZTATY

Drukuj PDF

baner-ruch-to-zdrowie-BEZ-ZAP

WARSZTATY Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ

„RUCH TO ZDROWIE”

dla studentów WSEZiNS w Łodzi

 

 Wprowadzenie:

                Szeroko pojmowana kultura fizyczna obejmuje wszelkie wartości, wiążące się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem człowieka, odnoszące się do zdrowia, budowy, postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności a także urody, których dynamiczny charakter kształtuje poglądy oraz postawy. Kształtowanie kompetencji aksjologicznych i wychowanie do kultury fizycznej oparte jest na kształtowaniu osobowości jak również postaw prozdrowotnych, prospołecznych oraz pro somatycznych w zakresie dbałości  o ciało.

Zagadnienia prozdrowotne obejmujące promowanie aktywności ruchowej zyskują
we współczesnym świecie coraz większe znaczenie, z uwagi na fakt dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i technicznego. Zmniejszenie ilości pracy fizycznej, automatyzacja, środki komunikacji oraz wiele innych udogodnień, zmniejszyły do minimum zakres codziennej aktywności fizycznej ludzi. W ostatnich latach coraz istotniejszy staje się także problem „chorób cywilizacyjnych”, wiążących się
z szybko zmieniającymi się warunkami egzystencji współczesnego człowieka – zmianą trybu życia
i warunków środowiskowych, których główną przyczyną jest: zmniejszona aktywność ruchowa, siedzący tryb życia, brak kontaktu z przyrodą oraz przeciążenie układu nerwowego.

Jak wynika z badań nad czynnikami warunkującymi nasze zdrowie, największy wpływ ma styl życia – warunkujący jakość naszej egzystencji w blisko 50% a podlegający przecież naszej kontroli. Oznacza to, że mamy realny wpływ na jakość naszego życia. Jak pisał Tisso „ruch może zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nigdy nie zastąpią ruchu” i trudno się nie zgodzić z tą tezą biorąc pod uwagę stymulujący, adaptacyjny, kompensacyjny i korekcyjny charakter aktywności fizycznej.

Cele:

*       Kształtowanie i utrwalanie prozdrowotnych i prosomatycznych postaw i nawyków,

*       Zapewnienie optymalnego rozwoju sprawności fizycznych i umiejętności ruchowych każdego studenta w nawiązaniu do jego możliwości fizycznych i zdrowotnych,

*       Kształtowanie świadomości wpływu aktywności fizycznej na życie człowieka,

*       Rozwijanie umiejętności dostosowania form aktywności fizycznej do możliwości organizmu,

*       Poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu poszczególnych działów wychowania fizycznego oraz form aktywnego spędzania czasu wolnego,

*       Realizacja sportowych i rekreacyjnych zainteresowań studentów.

 

 

W tym semestrze realizowane są zajęcia praktyczne z dyscypliny piłka koszykowa – PIĄTKI godz. 19:00 – 20:30

 

Zgłoszenia osobiście lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych!!!

Maciej Szpak

 

ruch-to-zdrowie-BIG

 

Socjoterapeutyczne Koło Naukowe EKSPRESJA

Drukuj PDF
Spotkania Socjoterapeutycznego Koła Naukowego "EKSPRESJA"

3 października 12:15-13:00

7 listopada 12:15-13:00

19 grudnia 12:15-13:00

 

Koło naukowe Klub PROCINEMA

Drukuj PDF

Koło Naukowe WSEZ w Lodzi

Klub PROCINEMA

Więcej…
 

Warsztaty„Seksualność człowieka – czy nadal temat tabu”

Drukuj PDF

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY PROZDROWOTNE

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej zaprasza wszystkich studentów   stacjonarnych i niestacjonarnych  na dodatkowe zajęcia warsztatowe dotyczące problematyki zdrowia seksualnego i prokreacyjnego  „Seksualność człowieka – czy nadal temat tabu”

Zgodnie z holistycznym podejściem do zdrowia edukację seksualną uznaje się za ważną część edukacji zdrowotnej. W modelu holistycznym zdrowie człowieka stanowi całość złożoną z kilku powiązanych ze sobą i zależnych  wzajemnie od siebie wymiarów. Wśród różnych aspektów zdrowia ważne miejsce zajmują: zdrowie seksualne i prokreacyjne. Wyodrębnienie tego wymiaru zdrowia to efekt uznania seksualności człowieka za integralną część osobowości a także sformułowania praw człowieka w tej sferze życia.

Więcej…