price of autodesk autocad 2016 license archicad 19 you can find out more acrobat x pro sales archicad 20 mac os education edition https://www.colornote.com/pres.php?oiweww=autocad-architecture-2018 creative suite 6 oem buy oem creative 6 design standard

Asystent osoby starszej 2017/2018

Drukuj PDF

Gkariera

GerontologiaBoxOff

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

indywidualnie lub w domach pomocy społecznej, prywatnych pensjonatach oraz domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej.


 


Proponowane wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjat)

Studia edukacyjne: Pedagogika
(dowolna specjalność - studia UNS)

Pedagogika nauczycielska
 Proponowane wykształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterium)

Studia edukacyjne: Pedagogika nauczycielska

Specjalność: Gerontologia społeczna i oświatowa

Opieka seniorzy I stopien UNS