autocad architecture 2017 product key buy oem autocad architecture 2017 microsoft project professional 2016 buy oem project professional 2016 excel 2013 education edition purchase acrobat xi pro

Szkolny_doradca_zawodowy 2017/2018

Drukuj PDF

Gkariera

DoradcaBoxOff

SZKOLNY DORADCA

EDUKACYJNO-ZAWODOWY

w szkole ponadpodstawowej lub

DORADCA ZAWODOWY

w organizacjach i instytucjach rynku pracy i biznesu


 


Proponowane wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjat)

Studia edukacyjne: Pedagogika
(dowolna specjalność - studia UNS)

Pedagogika nauczycielska
 Proponowane wykształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterium)

Studia edukacyjne: Pedagogika nauczycielska

Specjalność: Doradztwo edukacyjno-zawodowe
z elementami coachingu
 

college-interview