photoshop cs5 light price creative suite 6 design for apple mac os educational license click for source

FRSE - Europass

Drukuj PDF

europass studenci-1 

KRAJOWE
CENTRUM
EUROPASS

WWW.EUROPASS.ORG.PL

 

 

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentacje swoich kwalikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwieksza ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy i stwarza nowe możliwosci kształcenia i zdobywania doświadczeń za granica.

Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2004.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujacych w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, panstw EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujacych do UE. Europass obowiazuje od 1 stycznia 2005 roku.

 

Czym jest Europass

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny sposób. Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej przyjętą decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

W skład Europass wchodzą:

 • Europass – CV
 • Europass – Paszport Językowy
 • Europass – Mobilność
 • Europass – Suplement dla absolwentów szkół wyższych

Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego:

 • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
 • Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego lub Świadectwa Czeladniczego

 

Szukasz pracy w kraju lub za granicą?

Przygotuj Europass – CV!

 • ułatwi zebranie wszystkich informacji piszacym CV po raz pierwszy,
 • umożliwi prezentację umiejetności i kompetencji uzyskanych również poza edukacją formalną,
 • podkreśli mocne strony posiadacza CV,
 • wyrówna szanse polskich kandydatów na europejskim rynku pracy.

Europass – CV dostepny jest bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop.europa.eu we wszystkich jezykach UE i wypełniany samodzielnie zgodnie z instrukcja. 

 

Wybierasz sie na studia, staż lub praktykę zagraniczną?

Wykorzystaj Europass – Mobilność!

 • potwierdzi okresy nauki, stazu lub praktyki zawodowej realizowanej za granica po 01.01.2005 r. w ramach wyjazdu zorganizowanego,
 • udokumentuje poziom wiedzy, umiejetnosci i kwalikacje zdobyte za granica.

Europass – Mobilność jest potwierdzany w języku polskim i obcym przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłajacej np. uczelni.

 

Chcesz zaprezentować swoją znajomość jezyków obcych?

Wykorzystaj Europass – Paszport Językowy!

 • ułatwi samoocenę kompetencji językowych,
 • określi precyzyjnie poziom znajomości jezyków obcych,
 • umożliwi prezentację umiejętności językowych zarówno potwierdzonych certyfikatami, jak i nabytych poprzez własne doświadczenie,
 • ułatwi pracodawcy dokonanie oceny kompetencji językowych kandydata do pracy.

Europass – Paszport Jezykowy dostępny jest bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop.europa.eu we wszystkich językach UE i wypełniany samodzielnie zgodnie z instrukcją.

 

Kończysz studia?

Zapytaj w dziekanacie o Europass – Suplement do Dyplomu!

 • dostarczy pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejetnosci i kompetencji zdobytych podczas studiów,
 • zaprezentuje szczególne osiagniecia absolwenta,
 • informuje o uprawnieniach zawodowych posiadacza dyplomu.

Europass – Suplement do Dyplomu wydawany jest od 01.01.2005 r. przez szkoły wyzsze razem z dyplomem ukonczenia studiów, w ramach opłaty za dyplom.

Wzór dostepny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl

 

WIĘCEJ NA

WWW.EUROPASS.ORG.PL

frse logo

 

Prezentowane treści pochodzą ze stron i materiałów FRSE i pozostają ich właśnością.