student license cost autocad 2015 additional hints cheap license 3ds max 2017

Pedagog szkolny 2017/2018

Drukuj PDF

Gkariera

GPedagogBoxoffW związku z rosnącymi oczekiwaniami i wymaganiami wobec placówek oświatowych w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych rola pedagoga szkolnego nieustannie rośnie – co czyni go coraz bardziej poszukiwanym pracownikiem szkoły.


 
Proponowane wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjat)

Studia edukacyjne: Pedagogika
(dowolna specjalność - studia UNS)

lub

dowolne inne studia licencjackie

Pedagogika nauczycielska
Proponowane wykształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterium)

Studia edukacyjne: Pedagogika nauczycielska 

wspomaganie rozwoju
UWAGI

Wybór specjalności

podniosą atrakcyjność kandydata w oczach pracodawcy.

 

Wybór specjalności

dostarczy dodatkowych kompetencji potrzebnych w pracy pedagoga