price of adobe indesign cs6 price of indesign inventor 2017 key

Nauczyciel_wychowawca_przedszkolny 2017/2018

Drukuj PDF

Gkariera

GWchowawcaBoxOff

NAUCZYCIEL

w szkole podstawowej lub

WYCHOWAWCA PRZEDSZKOLNY

Powoli wzrastający przyrost demograficzny spowoduje w najbliższych latach wzrost liczby miejsc pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.


 


Proponowane wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjat)

Studia edukacyjne: Pedagogika
(dowolna specjalność - studia UNS)

Pedagogika nauczycielska
 Proponowane wykształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterium)

Studia edukacyjne: Pedagogika nauczycielska

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

pedagog