chief architect oem license autocad architecture 2018 oem autocad architecture 2018 educational license
Drukuj PDF

Gkariera

Dyrektor szkolyBoxOff

KIEROWNIK LUB DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych od osób piastujących te stanowiska wymaga się szczególnych kwalifikacji.

Ukończenie właściwie zaprojektowanych studiów nadaje wymagane kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

   

Proponowane wykształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterium)

Studia edukacyjne: Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości

Specjalność:

Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych

wspomaganie rozwoju
UWAGI
Informacja dodatkowa:
Program kształcenia został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.).