where can i buy p9ologic zbrush 4r7 why not try this out where to buy autocad 2015 mac os edition read more here creative suite 6 standard education version

napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GORGSTUD

Oferowane przez nas programy, w ramach obowiązujących przepisów, ograniczają czas „wysiadywania” na uczelni.

Dyplom wydajemy za uzyskane efekty uczenia się, a nie czas „wysiedziany” na uczelni – to także efekt naszej troski o jakość kwalifikacji absolwenta i nasz szacunek dla czasu studenta.

Studentów wspomoże w tym nasza funkcjonująca i rozbudowywana od 2007 roku Platforma E-learningowa oraz kadra doświadczona we wspomaganiu kształcenia nowoczesnymi środkami komunikacyjnymi.

Organizując studia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2016 mieliśmy na uwadze Waszą wygodę, potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i realizację własnych planów. Dlatego wszystkie nasze programy studiów realizujemy w formie SWKNO

SWKNO

  • Studia
  • Wspomagane
  • Kształceniem 
  • Na
  • Odległość

Studia realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się.

Programy studiów SWKNO w pełni wykorzystują możliwości i pięcioletnie doświadczenia WSEZiNS w zakresie wspomaganie procesu kształcenia w szkole wyższej zaawansowanymi technologiami pozwalającymi na asynchroniczne i synchroniczne komunikowanie się. Z wykorzystaniem Platformy E-learningowej WSEZiNS student studiuje głównie przedmioty, których efektem kształcenia ma być wiedza opanowywana i reprodukowana pamięciowo. Przedmioty te kończą się zaliczeniami lub egzaminami w formie testów elektronicznych, prac pisemnych i/lub interaktywnymi formami kontroli.

ZAJĘCIA

czyli jak często muszę odwiedzać Uczelnię

Dzięki zastosowaniu formuły studiów SWKNO możemy znacznie ograniczyć czas tracony na "wysiadywaniu" na wykładach i zaproponować efektwyne nauczanie.

WSEZiNS studia 3 zjazdy M

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia kierowane do osób, którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni.

3 weekendowe zjazdy w semestrze

Proponowane terminy zjazdów wkrótce będą dostępne tutaj

Studenci, którzy będą potrzebowali pomocy w znalezieniu noclegu w Łodzi, mogą się o nią zwrócić do Centrum Organizacji Studiów - miejsce zawsze znajdą :-)

STUDIA II

STOPNIA

Prościej się nie da ...

STUDIA W TRZY LUB CZTERY SEMESTRY

Studia 2-go stopnia trwają albo 3, albo 4 semestry, zależnie od wyboru dokonanego przez studenta:

  • Studia na pozostałych programach i specjalnościach trwają 4 semestry (2 lata) jeśli student do końca 4 semestru złoży pracę magisterską;