illustrator cs6 acrobat pro dc student version student cost acrobat dc for oem lt 2017 creative suite 6 purchase her response www.vistaprintdeals.com price of adobe illustrator cs6 sketchup pro 2016 apple mac version purchase online buy oem autocad lt 2018 student license cost pixologic zbrush 4r7 for apple mac

napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GORGSTUD

Oferowane przez nas programy, w ramach obowiązujących przepisów, ograniczają czas „wysiadywania” na uczelni.

Dyplom wydajemy za uzyskane efekty uczenia się, a nie czas „wysiedziany” na uczelni – to także efekt naszej troski o jakość kwalifikacji absolwenta i nasz szacunek dla czasu studenta.

Studentów wspomoże w tym nasza funkcjonująca i rozbudowywana od 2007 roku Platforma E-learningowa oraz kadra doświadczona we wspomaganiu kształcenia nowoczesnymi środkami komunikacyjnymi.

Organizując studia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2016 mieliśmy na uwadze Waszą wygodę, potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i realizację własnych planów. Dlatego wszystkie nasze programy studiów realizujemy w formie SWKNO

SWKNO

  • Studia
  • Wspomagane
  • Kształceniem 
  • Na
  • Odległość

Studia realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się.

Programy studiów SWKNO w pełni wykorzystują możliwości i pięcioletnie doświadczenia WSEZiNS w zakresie wspomaganie procesu kształcenia w szkole wyższej zaawansowanymi technologiami pozwalającymi na asynchroniczne i synchroniczne komunikowanie się. Z wykorzystaniem Platformy E-learningowej WSEZiNS student studiuje głównie przedmioty, których efektem kształcenia ma być wiedza opanowywana i reprodukowana pamięciowo. Przedmioty te kończą się zaliczeniami lub egzaminami w formie testów elektronicznych, prac pisemnych i/lub interaktywnymi formami kontroli.

ZAJĘCIA

czyli jak często muszę odwiedzać Uczelnię

Dzięki zastosowaniu formuły studiów SWKNO możemy znacznie ograniczyć czas tracony na "wysiadywaniu" na wykładach i zaproponować efektwyne nauczanie.

WSEZiNS studia 3 zjazdy M

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia kierowane do osób, którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni.

3 weekendowe zjazdy w semestrze

Proponowane terminy zjazdów wkrótce będą dostępne tutaj

Studenci, którzy będą potrzebowali pomocy w znalezieniu noclegu w Łodzi, mogą się o nią zwrócić do Centrum Organizacji Studiów - miejsce zawsze znajdą :-)

STUDIA II

STOPNIA

Prościej się nie da ...

STUDIA W TRZY LUB CZTERY SEMESTRY

Studia 2-go stopnia trwają albo 3, albo 4 semestry, zależnie od wyboru dokonanego przez studenta:

  • Studia na pozostałych programach i specjalnościach trwają 4 semestry (2 lata) jeśli student do końca 4 semestru złoży pracę magisterską;