where can i buy autodesk autocad civil 3d 2017 inventor professional 2015 education license my site creative suite 6 and student version solidworks 2017 premium oem license solidworks 2017 premium oem license autodesk autocad 2015 oem license zbrush 4r7 for os x purchase online go here

napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GGkorzyscibaner

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ
  Dokumenty należy składać w sekretariacie Uczelni w godzinach pracy Rektoratu. Rektorat WSEZiNS  znajduje się w Łodzi w budynku przy ulicy Kamińskiego 21 (I piętro).
    
IIST

Kandydaci zainteresowani podjęciem nauki w naszej uczelni na studiach II stopnia (magisterskich) proszeni są o składanie pełnego kompletu następujących dokumentów:

  • podpisane ślubowanie
  • wypełnione i podpisane 2 egz. umowy
  • Oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  • Oryginał/odpis suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) wraz z kserokopią suplementu do dyplomu
  • Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
  • kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - od 01.02.2017 - zmiana stawek Poczty Polskiej) i adresem zwrotnym kandydata
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

GGlegitka2015

UWAGA !!! Przypominamy o konieczności posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia może uniemożliwić odbycie praktyk studenckich oraz utrudnić udział w wielu zajęciach. O szczegóły proszę pytać w Sekretariacie WSEZiNS.