napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GGkorzyscibaner

PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM

2016/2017

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

OD 3 DO 4 SEMESTRÓW

(zależnie od wyboru studenta)
 

 STACJONARNEwth

     

 

    

 

Oferta studiów dla mieszkańców Łodzi i okolic

Czas zajęć na Uczelni porównywalny z ofertą studiów niestacjonarnych innych uczelni. Stosując przepisy dotyczące wspomaganie studiów kształceniem na odległość zredukowaliśmy czas zajęć w Uczelni tak, aby studia te stały się dostępne także dla pracujących.

Jesteś na uczelni krócej, ale odbierasz dyplom studiów stacjonarnych

studia efektywne

  Specjalność 
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna 
Resocjalizacja i socjoterapia 
Terapia pedagogiczna
i wczesne wspomaganie rozwoju
Doradztwo zawodowe
i personalne

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 Przedsiębiorczość w usługach społecznych
i edukacyjnych
 
Trening rozwoju jednostki i grupy 
Doradztwo zawodowe
i personalne
 

Proponujemy najwygodniejsze obecnie formy studiowania: 

 • STUDIA W EDYCJI WEEKENDOWEJ: 15 dni w semestrze
  (tylko wybrane soboty i niedziele)
  .
 • STUDIA W EDYCJI WIECZOROWEJ: 5 tygodniu (pn-pt) od 16.00 do 20.00
       
       

 NIESTACJONARNEwth

Oferta studiów dla osób mieszkających na terenie całego kraju

oraz za granicą,

którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni.

  Specjalność 
PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna 
Resocjalizacja i socjoterapia 
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Doradztwo zawodowe
i personalne

WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych 
Trening rozwoju jednostki i grupy 
Doradztwo zawodowe
i personalne
 

WSEZiNS studia 3 zjazdy D

Zajęcia na studiach niestacjonarnych są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas

 • trzech weekendowych zjazdów w Łodzi
 

Absolwent studiów II stopnia o profilu praktycznym:

 • posiada podstawową wiedzę pedagogiczną obejmującą terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającą na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami;
 • ma umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek;
 • wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji i materiałów);
 • umiejętnie komunikuje się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
 • charakteryzuje się wrażliwością etyczną, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
 • jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej); w odniesieniu do specjalności nauczycielskich (np. wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna) spełnia wymogi dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

online-distance