napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GadresyL GadresyM GadresyP

Dla kandydatów na studia rozpoczynające się w Roku Akademickim

2016 / 2017

przygotowaliśmy propozycje

charakteryzujące się przede wszystkim:

 

 

profprakt
efektwnosc
uprawn

 

 

 

 

 

 

Naszym głównym celem jest wyposażyć absolwenta WSEZiNS w komplet kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.

Naszą ofertę zbudowaliśmy z myślą o trzech głównych obszarach zatrudnienia w sektorze usług edukacyjnych i socjalnych:

 EDUKACJA FORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy w szkolnictwie, instytucjach kształcenia ustawicznego, placówkach oświatowych;
  • do pracy w roli pedagoga szkolnego, opiekuna, terapeuty i doradcy edukacyjnego

    nadając uprawnienia nauczycielskie

EDUKACJA NIEFORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy z osobami dorosłymi i dziećmi w zakresie organizacji treningów i szkoleń;
  • do podejmowania własnej przedsiębiorczości w sektorach usług społecznych i edukacyjnych;
  • do roli coucha i mentora;
  • do wspierania rozwoju dorosłych, dzieci i młodzieży w instytucjach nieformalnych, firmach szkoleniowych  i placówkach edukacji pozaszkolnej i poszkolnej

    wyposażając w kompetencje pedagogiczne, doświadczenia praktyczne i kompetencje            biznesowe.

Lady-lying-down-with-laptop2

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami

programów studiowania