lightroom 6 for os x student license photoshop lightroom oem license architect premier x8 autocad 2012 student version autocad student version autocad 2010 purchase autocad 2010 light price solidworks 2016 for sale online link

napis gora Z

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GadresyL GadresyM GadresyP

Dla kandydatów na studia rozpoczynające się w Roku Akademickim

2017 / 2018

przygotowaliśmy propozycje

charakteryzujące się przede wszystkim:

 

 

profprakt
efektwnosc
uprawn

 

 

 

 

 

 

Naszym głównym celem jest wyposażyć absolwenta WSEZiNS w komplet kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.

Naszą ofertę zbudowaliśmy z myślą o trzech głównych obszarach zatrudnienia w sektorze usług edukacyjnych i socjalnych:

 EDUKACJA FORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy w szkolnictwie, instytucjach kształcenia ustawicznego, placówkach oświatowych;
  • do pracy w roli pedagoga szkolnego, opiekuna, terapeuty i doradcy edukacyjnego

    nadając uprawnienia nauczycielskie

EDUKACJA NIEFORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy z osobami dorosłymi i dziećmi w zakresie organizacji treningów i szkoleń;
  • do podejmowania własnej przedsiębiorczości w sektorach usług społecznych i edukacyjnych;
  • do roli coucha i mentora;
  • do wspierania rozwoju dorosłych, dzieci i młodzieży w instytucjach nieformalnych, firmach szkoleniowych  i placówkach edukacji pozaszkolnej i poszkolnej

    wyposażając w kompetencje pedagogiczne, doświadczenia praktyczne i kompetencje            biznesowe.

Lady-lying-down-with-laptop2

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami

programów studiowania