Rekrutacja 2017 slajd3

napis gora Z

 

licoffmgroffuproffzawoffzasoffoploffdokoff

GGkorzyscibaner

OPŁATY ZA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W

ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

Korzystając z okazji uprościliśmy system opłat za studia tak dalece, jak to tylko możliwe :-)

Kandydatów na studia we WSEZiNS obowiązują tylko następujące kwoty:

 

!!! PROMOCJA !!!

 250 zł 

80 zł - opłata rekrutacyjna

 

Płatne na etapie rekrutacji na studia - w kasie Uczelni lub na konto bankowe szkoły:

Centrum Organizacji Studiów WSEZiNS

90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21

Nr konta

79-1020-3352-0000-1002-0186-8629

 GGlegitka2015

350 zł *- opłata miesięczna

Płatne przez 12 miesięcy w roku akademickim.

 

WAŻNA INFORMACJA

Wszystkie opłaty jakie ponosi student w trakcie studiów zawarte są w umowie - nie ma więcej osobnych opłat za egzaminy poprawkowe, komisyjne, warunkową kontynuację studiów i egzamin dyplomowy. Dzięki temu już teraz wiesz ile zapłacisz za studia i nie zostaniesz zaskoczony dodatkowymi opłatami.

CZY INNI  SĄ Z TOBĄ TAK SZCZERZY OD POCZĄTKU ?

 
* - wysokość raty miesięcznej podana przy zachowaniu płatności do 5 dnia każdego miesiąca. Przy zachowaniu płatności  15 każdego miesiąca rata opiewa na 400 zł (zgodnie z zapisami zawartymi w umowie)