how to buy creative suite 6 design standard discover here windows xp professional windows xp product key purchase solidworks 2016

BOXHC2

Godziny pracy

Rektorat

Godziny pracy 


Od 16.07 do 30.08
Rektorat pracuje
w godzinach:

Pn-Pt - 8.00 - 16.00
Sb-Nd - nieczynne 


 
Poniedziałek
08.00 - 15.30

Wtorek
08.00 - 15.30

Środa
nieczynne

Czwartek
08.00 - 15.30

Piątek
08.00 - 15.30

Sobota
09.00 - 13.30

Niedziela
nieczynne

 


Biuro Rekrutacji

Łódzkie Biuro Rekrutacji

czynne jest w okresie

04.05 - 31.10


Biuro pracuje
w godzinach:


Okresowo godziny pracy są zwiekszane

Poniedziałek
08.00 - 16.00

Wtorek
08.00 - 15.30

Środa
08.00 - 16.00

Czwartek
08.00 - 15.30

Piątek
08.00 - 15.30

Sobota
08.30 - 13.30

Niedziela
nieczynne

 

 

Tel: 42 678-78-24

rekrutacja@wsez.pl

Jesteś spoza Łodzi ?

Znajdz

Biuro Rekrutacyjne blisko siebie !


 

 

Kasa (księgowość)

Poniedziałek - Piątek
08.30 - 15.30

Sobota
8.30 - 13.30


 

Biblioteka

Poniedziałek - Piątek
12.00 - 15.30


Sobota
nieczynne


Niedziela
nieczynne

Biuro praktyk

Dyżury we wrześniu

Środy:
każda, 8:30 – 15:30 

Sobota:
09.09.2017, 10:30 – 13:30 

KONTAKT
biuropraktyk@wsez.pl

Biuro Karier

KONTAKT

kariera@wsez.pl


Sekretariat Katedr

Poniedziałek - Piątek
08.30 - 15.30


Sobota
nieczynne

Sekcja informatyczna

Poniedziałek
08.30 - 15.30

Wtorek
08.30 - 15.30

Środa
08.30 - 15.30

Czwartek
08.30 - 15.30

Piątek
08.30 - 15.30

Sobota
08.30 - 13.30

Niedziela
nieczynne

SuperW box

Logo_WYDAWNICTWO_100

Osoby przeglądające...

Naszą witrynę przegląda teraz 150 gości 
Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim w odniesieniu do personelu medycznego, dotyczącego pracy w rodzinie, szkołach, zakładach pracy oraz społeczności lokalnej.Whitelady200
  
 Profesjonalne przygotowanie pedagogów i specjalistów od edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym również zdrowia publicznego, wymaga:
  • przekazania wiedzy o zdrowiu i jego uwarunkowaniach;

  • uczenia umiejętności diagnozowania potrzeb - w tym również - zdrowotnych dzieci i młodzieży, szczególnie wychowanków różnych ośrodków specjalistycznych;

  • wykształcenia postawy ciągłego rozwoju osobistego i wzbogacania własnego potencjału zdrowotnego;

  • kształtowania wzorców zachowań sprzyjających zdrowiu oraz gotowości do podejmowania działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska nauki i pracy.

W sytuacji, gdy z jednej strony - obserwujemy zmiany w epidemiologii chorób, dominację schorzeń określanych jako "cywilizacyjne", w których najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia jest styl życia, zachowania człowieka, a z drugiej strony - dostrzegamy ogromny wzrost zainteresowania ludzi własnym zdrowiem i coraz większą troską o jego zachowanie i polepszenie, misja Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
  
 W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin poza medycznych (pedagogów i psychologów zdrowia, edukatorów i promotorów zdrowia, specjalistów od modyfikacji zachowań, zdrowego stylu życia, kultury fizycznej itp.), przygotowanych do wdrażania działań promujących zdrowie i sposobów redukowania behawioralnych czynników ryzyka.
  
Edukacja zdrowotna to proces umożliwiający ludziom podejmowanie decyzji odnośnie zdrowia, tj. zmiany zachowań oraz warunków środowiskowych w sposób, który przyczynia się do rozwoju indywidualnego potencjału zdrowia i osiągania pełni swych możliwości.
  
Zdobyte wykształcenie ma przygotować absolwentów do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjno-zdrowotnych, do identyfikowania i przewidywania pojawienia się czynników ryzyka związanych z małą aktywnością fizyczną, paleniem tytoniu i zażywaniem innych substancji psychoaktywnych, niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, a również ma pomóc w kształtowaniu i wzbogacaniu czynników chroniących zdrowie. W sytuacji już występujących problemów zdrowotnych wymagana jest znajomość podstawowych metod poradnictwa i terapii oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania.
 
WSEZiNS_dla_kazdego2