Drodzy studenci,
wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom uruchamiamy formularz pozwalający on-line zgłosić do Uczelni każdy problem związany ze studiowaniem we WSEZiNS. Prosimy o podanie Nr albumu oraz Nr PESEL w celu zidentyfikowania Państwa tożsamości oraz wybranie odpowiedniej komórki WSEZiNS, do której powinno trafić zgłoszenie. W tytule zgłoszenia proszę zawrzeć słowa kluczowe pozwalające szybko zidentyfikować rodzaj problemu, a w kolejnym polu proszę umieścić obszerniejszy opis zagadnienia. Po zweryfikowaniu niezbędnych danych, Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do odpowiedniej komórki WSEZiNS, oraz zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną o rozwiązaniu zgłoszonego problemu.

Do kogo kierować zgłoszenia?

Rektorat - w sprawie

 • badania antyplagiatowego prac dyplomowych,
 • dopuszczenia do egzaminów dyplomowych,
 • organizacji i terminów egzaminów dyplomowych,
 • składania podań i przyznawania stypendiów i zapomóg, zaświadczeń,
 • problemów administracyjnych i problemów związanych ze statusem studenta,
 • dokumentacji studenta i dokumentacji toku studiów.

 • Centrum Organizacji Studiów (COS) - w sprawie

 • planów zajęć i programu studiów,
 • organizacji i przebiegu zajęć dydaktycznych tradycyjnych,
 • organizacji i przebiegu zajęć dydaktycznych e-learningowych,
 • organizacji sesji zaliczeniowej i egzaminacyjnej,
 • wystawionych i niewystawionych ocen na platformie e-learningowej i w wirtualnej uczelni,
 • wpisów na listy zjazdowe i noclegowe,
 • problemów z dostępem do pojedynczych przedmiotów na platformie i z przesyłaniem prac zaliczeniowych,
 • zapytania o regulaminy wewnętrzne Uczelni i ich stosowanie.

 • Księgowość - w sprawie

 • danych konta bankowego,
 • wysokości i sposobu naliczania opłat za studia,
 • księgowania opłat za studia oraz stypendiów i zapomóg,
 • naliczania i wysokości odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za studia

 • Dział Informatyczny - w sprawie

 • technicznych problemów związanych z działaniem platformy e-learningowej,
 • wirtualnej uczelni oraz strony www uczelni,
 • braku dostępu do platformy e-learningowej i/lub wirtualnej uczelni

 • Kolegium Rektorskie - w sprawie

 • uwag o funkcjonowaniu działów i komórek Uczelni
 • spraw i problemów nierozwiązanych przez komórki i działy Uczelni

 • System przyjmowania zgłoszeń on-line

  Rektorat
  Centrum Organizacji Studiów (COS)
  Księgowość
  Dział Informatyczny
  Kolegium Rektorskie